Stichting RoerOm

De Duurzame Dag wordt georganiseerd door Stichting RoerOm. Deze stichting werd in 2011 opgericht. Bij de oprichting is de doelstelling als volgt geformuleerd (niet beperkt tot Roermond alleen!):

Stimuleren, faciliteren en promoten van duurzame ontwikkelingen

Door:

  • Initiëren en/of participeren in publieksgerichte activiteiten
  • Steunen en/of uitvoeren van duurzame projecten

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit de volgende leden:

Voorzitter Floris Mokveld
initiatiefnemer van www.duurzaamroermond.nl en de Duurzame Dag Roermond.
Vice-Voorzitter Harrie Smits
duurzame ondernemer in verzekeringen, actief op MVO gebied.
Secretaris Peter Loomans
initiatiefnemer van Transition Town Roermond, ondernemer in duurzame trainingen (chemie, energie, klimaat).
Penningmeester Peter van den Boogaard
duurzame ondernemer in zonne-energie.
Bestuurslid Henriette Stroucken
projecten o.a. voor gemeenten, specialiteit Cradle to Cradle, kartrekker C2C netwerk Provincie Limburg en KvK.

Duurzaamheid is een modewoord. Voor Stichting RoerOm geldt dat duurzaamheid bedoeld wordt zoals in het Brundlandt rapport uit 1987:  Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Stichting RoerOm is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer: 52442136. Een uittreksel van het register is via info (at) duurzamedagroermond.nl op te vragen.

De bankrekening van de stichting is  19.85.27.888 bij de Triodosbank

Share